Restoran "Vrške" Vukovar

Parobrodarska 3, 32000 Vukovar

Telefon: +385 32 441 788

DIO SMO PPS DESTINACIJE

Datum objave: subota 29 kolovoza 2015    Objavio: Administrator

Kako je jedan od ključnih zadataka Hrvatske turističke zajednice pokretanje marketinškog koncepta promicanja turističkog prometa u razdoblju pred i posezone (PPS koncept), a ujedno i jedan od strateških marketinških ciljeva ukupnog hrvatskog turizma, sukladno odrednicama Programa rada za 2014. i novog Strateškog marketinškog plana, izrađen je PPS koncept promicanja turističkog prometa u razdoblju posezone 2014. godine (http://tz.opcina-erdut.hr/novosti/dodijeljena-oznaka-pps-destinacije-wine-tour-slavonije-i-baranje-croatia-365/, 2015). Oznaku CROATIA 365 možete primijetiti i u svom omiljenom restoranu.

FACEBOOK KOMENTARI